فروش و تعمیر تجهیزات​​​​​​​ آزمایشگاهی  shimi lab

​​درباره ما :
مرکز تعمیرات shimi lab با دارا بودن کادری متخصص و با تجربه توانایی تعمیر و  راه اندازی کلیه تجهیزات و دستگاه های پزشکی آزمایشگاهی را دارد.​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​

معرفی بخشی از خدمات تعمیرات :
تعمیر آون
تعمیر انکوباتور
تعمیر هیتر استریرر
تعمیر ترازو 
تعمیر سانتریفیوژ
تعمیر آب مقطر ساز
تعمیر ph meter
تعمیر اسپکت
تعمیر Hplc
تعمیر کوره
تعمیر میکروسکوپ
تعمیر رفرکتومتر
تعمیر روتاری
تعمیر حمام آلتراسونیک
تعمیر آنالایزر
تعمیر پلاریمتر
تعمیر هات پلیت 
تعمیر انکوباتورco2
تعمیر هات پلیت مگنت آیکا ika
تعمیرهات پلیت مگنت هایدولف heidolph
تعمیر هات پلیت مگنت جنوی jenway
تعمیر اکسیژن مترhanna هانا
تعمیر اکسیژن مترaz آزد

تعمیر اکسیژن متر lovibond لاویباند

تعمیر اکسیژن مترeutechیوتک
تعمیر اکسیژن مترaqualytic آکوالیتیک
تعمیر اکسیژن متر mettler toledo متلر تولدو
تعمیر اکسیژن مترhach هک
تعمیر اکسیژن متر jenway جنوی
تعمیراکسیژن متر milwaukee میلواکی
تعمیر اکسیژن متر adwa آدوا
تعمیر ویسکومتربروکفیلد brookfield
تعمیر ویسکومتر هاکه haake
تعمیرویسکومتر فونجی لب fungilab
تعمیرویسکومتر شین sheen
تعمیر آون ممرت memmert
تعمیر آون بیندر binder
تعمیر آون فاینتک finetech
تعمیرآون لب تک labtech
تعمیر آون هریوس heraeus
تعمیر آون ام ام ام mmm
تعمیر آون جیوتک jeiotech
تعمیر انکوباتورممرت memmert
تعمیر انکوباتور بیندر binder
تعمیر انکوباتور فاینتک finetech
تعمیرانکوباتور لب تک labtech
تعمیر و بازسازی چراغ اتاق عمل
تعمیر انکوباتور ام ام ام mmm
تعمیر انکوباتور جیوتک jeiotech
تعمیر انکوباتور یخچالدارممرت memmert
تعمیر انکوباتوریخچالدار بیندرbinder
تعمیر انکوباتوریخچالدار فاینتک finetech
تعمیرانکوباتوریخچالدار لب تک labtech
تعمیر انکوباتوریخچالدار هریوس heraeus
تعمیر انکوباتور یخچالدارام ام ام mmm
تعمیر انکوباتوریخچالدار جیوتک jeiotech
تعمیر آون خلاءممرت memmert
تعمیر آون خلاء بیندر binder
تعمیر آون خلاء فاینتک finetech
تعمیرآون خلاءلب تک labtech
تعمیر آون خلاء هریوس heraeus
تعمیر آون خلاءام ام ام mmm
تعمیر آون خلاء جیوتک jeiotech
تعمیر انکوباتور co2ممرت memmert
تعمیر انکوباتور co2 بیندر binder
تعمیر انکوباتور co2فاینتک finetech
تعمیرانکوباتور co2لب تک labtech
تعمیر انکوباتور co2هریوس heraeus
تعمیر انکوباتورco2 ام ام ام mmm
تعمیر انکوباتور co2جیوتک jeiotech
تعمیر پی اچ متر wtwدبلیو تی دبیلو
تعمیر پی اچ مترhanna هانا
تعمیر پی اچ مترaz آزد
تعمیر پی اچ متر lovibond

کیفیت کار ما را از مشتریان زیر جویا شوید :​​​​​​​

شرکت های دارو سازی
 
سها ، ویتان فارمد ، رازی ، عبیدی ، بیوسان فارمد​​​​​​​

پژوهشکده ها
​​​​​​​
​​​​​​​رویان ، صنایع انفورماتیک​​​​​​​

دانشگاه ها :
دانشکده نانو دانشگاه شریف، دانشکده دارو سازی دانشگاه تهران ، دانشکده شیمی دانشگاه تهران ، دانشکده شیمی دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده شیمی دانشگاه اصفهان ​​​​​​​